Om oss

omoss
 
Vi är ett litet företag som verkligen andas musik. Varje utandning levererar sång, takt och ton, och varje inandning är ett sätt att njuta och reflektera över det vi skapat och samtidigt fyllas med livet. Musik är precis som livet själv, en perfekt reflektion av det vi har upplevt, lärt oss och de ambitioner och viljor vi har. Den ger ett klart uttryck över vår historia och över det som vi ser som framtid.

Musik är ett sätt att prata på, för en bredare massa som kanske inte talar samma språk som du gör. Det är ett sätt att kommunicera, för känslorna finns inte enbart i sång och text, det finns så mycket som talar genom tonerna som genomsyrar all musik. Musiken anspelar på alla känslor och gör att det är lätt att förstå och relatera till.

Möjliggöra musicerande

Vi anser därför att vi gör ett väldigt viktigt arbete för människorna i vår omgivning. Det handlar om att möjliggöra musicerande och låta människor få tillgång till ett språk som pratas av alla. Antingen väljer du själv att lyssna på det som berättas för dig eller så pratar du själv, genom strängar, blås eller det som passar dig. Du väljer själv och vi uppmanar dig till att prova på, för i framtiden kommer du att ångra dig om du inte gav det en bråkdel av en chans. Alla kan skapa, på olika sätt, och vissa har en större fallenhet för det. Men musik skapas inte bara för att skapa världsartister. Det fungerar i större utsträckning som en livsberättelse av skaparen själv.

Med andra ord finns det mycket som musiken ligger bakom. Det kan handla om att fatta livsavgörande beslut, det kan handla om att ljudsätta en viss händelse och det kan handla om något så enkelt som vad du gjorde (eller inte gjorde) just en specifik dag. Friheten i musiken är det vi vill anamma och det vi vill hjälpa er att förvalta. Följ med oss och låt musiken bli en självklar del av livet där vi hjälper er fram, varje steg på vägen. Och det är en spännande väg som väntar för er.